Χωρίς κατηγορία

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ – ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ

3 ΒΙΒΛΙΑ:

ΣΩΤΗΡΙΑ & ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

  1. Θεολογικά κείμενα μὲ σπάνια Πατερικά κείμενα γιὰ την Ἑορτή καὶ 2 κείμενα π. ΜΑΞΙΜΟΥ ΛΑΥΡΙΩΤΟΥ γιὰ σύγχρονες αἱρέσεις σχετικῶς μὲ τον Εὐαγγελισμό.
  2.  Ἀνάλυσις τῆς μεσαιωνικῆς παραστάσεως τοῦ Εὐαγγελισμοῦ (νωπογραφία, ψηφιδωτό, φορητὴ εἰκών, κέντημα, ἐγκόλπια) ἀπὸ τὸν ἁγιογράφο & πρωτοψάλτη ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΒΑΡΔΑΒΑΚΗ.
  3.  Ὁ ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ καὶ ἡ ἀποκάλυψι τοῦ συγγραφέως του ἀπὸ τὸν Λειτουργιολόγο ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ. Παραβολή μὲ τὸ αὐθεντικό κοντάκιο τοῦ ΡΩΜΑΝΟΥ.
  4.  ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣΤΑΤΗΣ, Ἦχος πλ. Δ´ ἀπό τὸ χειρόγραφο βιβλίο τοῦ ΨΑΛΤΙΚΟΥ (11ος αἰ.) καὶ ἡ μεταγραφή του ἀπὸ τον μουσικολόγο ΙΩΑΝΝΗ ΑΡΒΑΝΙΤΗ.
  5.  Μουσικολογικὴ ἀνάλυσις τῶν ὕμνων τοῦ Εὐαγγελισμοῦ μεταγραμμένους στην ΝΕΑ ΜΕΘΟΔΟ ἀπὸ τὸν ΓΙΩΡΓΟ ΜΠΙΛΑΛΗ.

ΨΑΛΛΟΝΤΕΣ ΣΟΥ ΤΟΝ ΤΟΚΟΝ

  1.  Σπάνιες ἀπεικονίσεις τοῦ Εὐαγγελισμοῦ ξεκινῶντας ἀπὸ τὴν κατακόμβη Πρισκίλλας (3ος αἰ.)
  2.  Όλοι οἱ ὕμνοι τῆς Ἑορτῆς ἀπὸ τοὺς κώδικες Στιχηράριον ΕΒΕ 884, Εἱρμολόγιο Κρυπτοφέρρης ΕγΙΙ, Βατοπεδίου 1493 καὶ Ashburnhamensis 64, μαζὺ μὲ τὶς μεταγραφὲς τοῦ Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος ἀπὸ τὰ δικά του χειρόγραφα.

ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣΤΑΤΗΣ, ΗΧΟΣ πλ. Δ´ 

ΟΛΟΙ οἱ ὕμνοι τοῦ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ καὶ Ὁ ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ (προοίμιον ΤΗ ΥΠΕΡΜΑΧΩ καὶ ὁ Α´ΟΙΚΟΣ) τοῦ χειρογράφου ΨΑΛΤΙΚΟΥ (11ος αἰ.) στὴν ΝΕΑ ΜΕΘΟΔΟ (1814).

ΟΛΟΙ ΥΜΝΟΙ τῆς Ἑορτῆς καὶ 3 ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ (ματαγραφὲς ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΟΥ ΜΠΤ 705) ψαλμένοι ἀπὸ τὸ ΨΑΛΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΡΩΜΑΙΪΚΟ σὲ 3 δίσκους.

ΔΙΕΥΘΥΝΕΙ ο Δρ Γ. ΜΠΙΛΑΛΗΣ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *